دکوریکور، با توجه به سلایق مختلف، علاوه بر محصولات وارداتی، به محصولات دست ساز نیز توجه ویژه ای داشته و این محصولات را نیز در اختبار شما قرار می دهد