ارزان ترين و زيباترين کادو ها براي هر مناسبتي کدامند؟

با کمتر از 40 هزار تومان چه هدایای می توانیم برای عزیزانمان تهیه کنیم؟

در مجموعه محصولات جدید دکوریکور با کمترین هزینه ها می توانید شیک ترین هدایا را برای خود و عزیزانتان انتخاب کنید. از محصولات سنگ تزئینی، سنگ باهاماس گرفته تا سنجاق سینه های طرح مدرن و بسیار زیبا.

 


گوشواره آويز سنگ باهاماسE323-b

25000 تومان
گوشواره طلايي آويز متال و سنگ باهاماس، که سنگ باهاماس در دو رنگ آبي و سفيد موجود مي باشد. سنگ باهاماس رگه هاي طلايي و مشکي زيبا دارد. محصول روكش آب طلا رنگ گلد بوده و قفل مطمئن دارد. محصولي شيک و فانتزي براي جوانان، کاملا ضدحساسيت و با رنگ ثابت مي باشد.

-------------------------------------------------------

انگشتر طرح چوب R497

35000 تومان
انگشتر چوب و متال طلايي با طرح منحني خاص مي باشد. شما ميتوانيد اين محصول را با گردنبند آن ست کنيد. محصول روكش آب طلا رنگ گلد بوده و چوب خوشرنگ تراش خورده و صاف دارد. محصولي شيک و ساده براي دختران و بانوان باسليقه بوده و کاملا ضد حساسيت و رنگ صد در صد ثابت دارد.

--------------------------------

گردنبند سنگ تزئيني آبي ابر N320
35000 تومان
گردنبند سنگ فيروزه درشت طرح ابر طلايي با روكش آب طلا و رنگ گلد مي باشد. سنگ فيروزه بسيار زيبا و چشم نواز است. نجيري ضربدري با طرحي خاص دارد. کاملا ضدحساسيت با رنگ ثابت بوده و طرحي خاص و بسيار شيک براي استفاده در مجالس ميباشد. اين گردنبند را مي توانيد با محصولات سنگ فيروزه يا سنگ آبي در فروشگاه ست کنيد.
-------------------------------------

 

گوشواره مکعبي ميخي سنگ باهاماس E321
23000 تومان
گوشواره ميخي طرح مکعبي متال و سنگ باهاماس که سنگ باهاماس در رنگ سفيد و به شکل مکعب مي باشد. سنگ باهاماس با رگه هاي مشکي زيبا ميباشد. محصول روكش آب طلا و رنگ گلد دارد. محصولي شيک و فانتزي براي جوانان بوه و کاملا ضدحساسيت و با رنگ ثابت مي باشد.
------------------------------------------

انگشتر سنگ باهاماس مکعبي R493
23000 تومان
انگشتر سنگ باهاماس سفيد به شکل مکعب مستطيل با روكش آب طلا و رنگ گلد ميباشد. سنگ باهاماس سفيد با رگه هاي زيباي مکشي به صورت کشيده بر روي انگشتر قرار دارد. محصولي شيک و ساده براي دختران و بانوان باسليقه مي باشد. کاملا ضد حساسيت و رنگ صد در صد ثابت است. اين انگشتر را مي توانيد با انواع محصولات سنگ باهاماس در فروشگاه ست کنيد.
--------------------------------------

گوشواره ميخي سنگ باهاماس مثلثي E324
23000 تومان
گوشواره ميخي طرح مثلثي متال و سنگ باهاماس است. سنگ باهاماس در دو رنگ سفيد و آبي و به شکل مثلث موجود مي باشد.
سنگ باهاماس رگه هاي طلايي و مشکي زيبا دارد. محصول روكش آب طلا و رنگ گلد دارد. طرحي جديد و خاص بوده و کاملا ضدحساسيت و با رنگ ثابت مي باشد.
--------------------------------------------

گردنبند چوبي N31830000 تومان
گردنبند سنگ تزئيني چيني مشابه چوب و متال طلايي مي باشد. شما مي توانيد اين محصول را با انگشتر آن ست کنيد. محصول روكش آب طلا و رنگ گلد دارد. سنگ تزئيني چيني خوشرنگ مشابه چوب تراش خورده و زيبا مي باشد. کاملا ضدحساسيت با رنگ ثابت مي باشد. اين گردنبند را مي توانيد با محصولات چوب در فروشگاه ست کنيد.
--------------------------------------------

انگشتر مثلثي طلايي R496
23000 تومان
انگشتر متال طلايي با طرح مثلثي دو تايي با روكش آب طلا و رنگ گلد مي باشد. يک مثلث کشيده و مثلث کوچک روي آن طرحي اسپورت به محصول داده است. محصولي شيک و ساده براي دختران و بانوان باسليقه مي باشد. کاملا ضد حساسيت و رنگ صد در صد ثابت مي باشد. اين انگشتر را مي توانيد با انواع محصولات مثلثي در فروشگاه ست کنيد.
----------------------------------------------

گوشواره کوتاه بلند باهاماس E327
25000 تومان
گوشواره کوتاه بلند سنگ باهاماس مربعي است. سنگ باهاماس در دو رنگ سفيد و مشکي و به شکل مربع موجود مي باشد.
سنگ باهاماس سفيد رگه هاي مشکي و سنگ باهاماس مشکي رگه هاي سفيد زيبا دارد. محصول روكش آب طلا رنگ گلد و سيلور دارد. طرحي اسپورت و زيبا داشته و محصول کاملا ضدحساسيت و با رنگ ثابت مي باشد.
---------------------------------------------------

گوشواره دايره اي باهاماس E323
25000 تومان
گوشواره طلايي آويز متال و سنگ باهاماس است. سنگ باهاماس در دو رنگ مشکي و سفيد موجود مي باشد.سنگ باهاماس رگه هاي طلايي و سفيد زيبا دارد. محصول روكش آب طلا رنگ گلد داشته و با قفلي زيبا و شيک، محصولي شيک و فانتزي براي جوانان مي باشد. محصول کاملا ضدحساسيت و با رنگ ثابت مي باشد.
----------------------------------------------------

 

انگشتر سنگ مشکي مکعبي R495
30000 تومان
انگشتر سنگ مشکي به شکل مکعب مستطيل مي باشد. روكش آب طلا و رنگ گلد دارد. سنگ زيباي مکشي به صورت کشيده بر روي انگشتر قرار دارد.محصولي شيک و ساده براي دختران و بانوان باسليقه بوده و کاملا ضد حساسيت و رنگ صد در صد ثابت دارد. اين انگشتر را مي توانيد با انواع محصولات سنگ مشکي در فروشگاه ست کنيد.
---------------------------------------------

گوشواره بلند باهاماس مکعبي E325
23000 تومان
گوشواره بلند سنگ باهاماس مکعبي که سنگ باهاماس به رنگ سفيد و بارگه هاي مکشي و به شکل مکعب مي باشد. محصول روكش آب طلا رنگ گلد و سيلور دارد. طرحي اسپورت و زيبا و کاملا ضدحساسيت و با رنگ ثابت مي باشد.
-----------------------------------------------

گردنبند چوبي بيضي N319
35000 تومان
گردنبند چوب و متال طلايي بيضي با روكش آب طلا و رنگ گلد مي باشد. چوب تراش خورده و صاف بوده و کاملا ضدحساسيت با رنگ ثابت مي باشد. اين گردنبند را مي توانيد با محصولات چوب در فروشگاه ست کنيد.
-----------------------------------------------

انگشتر سنگ صورتي دايره R494
23000 تومان
انگشتر سنگ صورتي دايره با پايه طلايي با روكش آب طلا رنگ گلد مي باشد. سنگ صورتي مات هلالي دارد. محصولي شيک و ساده براي دختران و بانوان باسليقه است. کاملا ضد حساسيت و رنگ صد در صد ثابت مي باشد. اين انگشتر را مي توانيد با انواع محصولات سنگ صورتي در فروشگاه ست کنيد.
---------------------------------------------

انگشتر چوب بيضي R490
35000 تومان
انگشتر چوب بيضي شکل که شما مي توانيد اين محصول را با گوشواره و گردنبند آن ست کنيد. محصول روكش آب طلا رنگ گلد دارد. چوب تراش خورده و صاف مي باشد. کاملا ضد حساسيت و رنگ صد در صد ثابت است.
-----------------------------------------

انگشتر سنگ چوب R492
30000 تومان
انگشتر سنگ تزئيني چيني مشابه چوب طلايي است. شما ميتوانيد اين محصول را با گردنبند آن ست کنيد. محصول روكش آب طلا و رنگ گلد دارد. سنگ تزئيني چيني خوشرنگ و زيبا مشابه چوب دارد. محصولي شيک و ساده براي دختران و بانوان باسليقه مي باشد. کاملا ضد حساسيت و رنگ صد در صد ثابت مي باشد. اين انگشتر را مي توانيد با گردنبند سنگ تزئيني در فروشگاه ست کنيد.
---------------------------------------------------

گوشواره چوب بيضي E328
30000 تومان
گوشواره چوب و متال طلايي بيضي شکل است. روكش آب طلا رنگ گلد و چوب تراش خورده و صاف دارد. طرحي اسپورت و زيبا بوده و محصول کاملا ضدحساسيت و با رنگ ثابت مي باشد. اين گوشواره را مي توانيد با گردنبند و انگشتر آن ست کنيد.
-----------------------------------------------

انگشتر مثلثي سنگ باهاماس R491
23000 تومان
انگشتر سنگ باهاماس مثلثي گلد مي باشد. روكش آب طلا و رنگ گلد دارد. سنگ باهاماس به صورت هرمي و سه بعدي مي باشد. سنگ باهاماس در دو رنگ آبي و مشکي موجود مي باشد. محصولي شيک و ساده براي دختران و بانوان باسليقه مي باشد. کاملا ضد حساسيت و رنگ صد در صد ثابت دارد. اين انگشتر را مي توانيد با انواع محصولات مثلثي در فروشگاه ست کنيد.
----------------------------------------------

انگشتر چهار حلقه گلد R498
22000 تومان
انگشتر چهار حلقه طلايي با روكش آب طلا رنگ گلد مي باشد. حلقه ها طرحهاي متفاوتي دارند. حلقه ساده، حلقه نازک موج دار، حلقه طرح برگ و سنگ فيروزه مي باشند. محصولي شيک و ساده براي دختران و بانوان باسليقه بوده و کاملا ضد حساسيت و رنگ صد در صد ثابت مي باشد.
----------------------------------------------------------

گوشواره کريستال و سنگ تزئيني E329
30000 تومان
گوشواره آويز کريستال و سنگ تزئيني سرمه اي بيضي شکل با روكش آب طلا رنگ گلد مي باشد. کريستال بيضي کوچک در قسمت لاله گوش و سنگ تزويني چيني در قسمت آويز گوشواره قرار دارد. طرحي اسپورت و زيبا دارد. محصول کاملا ضدحساسيت و با رنگ ثابت مي باشد.
---------------------------------------------------------

گوشواره کوتاه بلند باهاماس مثلثي E326
25000 تومان
گوشواره کوتاه بلند سنگ باهاماس مثلثي است. سنگ باهاماس در دو رنگ سفيد و مشکي و به شکل مثلث موجود مي باشد. سنگ باهاماس سفيد رگه هاي مشکي و سنگ باهاماس مشکي رگه هاي سفيد زيبا دارد. روكش آب طلا رنگ گلد بوده و طرحي اسپورت و زيبا دارد. محصول کاملا ضدحساسيت و با رنگ ثابت مي باشد.
------------------------------------------------

گوشواره آويز سنگ باهاماس اشکي E322
25000 تومان
گوشواره آويز متال و سنگ باهاماس طرح اشکي است. سنگ باهاماس در دو رنگ سفيد و آبي و به شکل اشکي موجود مي باشد.
سنگ باهاماس سفيد رگه هاي مشکي و سنگ باهاماس آبي رگه هاي طلايي زيبا دارد. روكش آب طلا و رنگ گلد داشته و طرحي اسپورت و زيبا دارد. محصول کاملا ضدحساسيت و با رنگ ثابت مي باشد.
------------------------------------------------

گردنبند متال و سنگ تزئيني N316
30000 تومان
گردنبند متال و سنگ تزئيني با طرحي خاص و شيک مي باشد. روكش آب طلا رنگ گلد دارد. سنگ تزئيني در سه رنگ سفيد، آبي و سبز موجود است. سنگها با رگه هاي زيبا مي باشند. کاملا ضدحساسيت با رنگ ثابت است. اين گردنبند را مي توانيد با محصولات چوب در فروشگاه ست کنيد.
-------------------------------------------------------

گردنبند برگ سنگ اپال و کريستال N317
35000 تومان
گردنبند طرح برگ سنگ اپال و کريستال با روكش آب طلا رنگ گلد مي باشد. سنگ اپال در دو رنگ صورتي و مشکي موجود مي باشد. دو برگ زيبا با سنگ اپال بر روي شاخه قرار دارند. با کريستالهاي مستطيلي زيبا و کاملا ضدحساسيت با رنگ ثابت مي باشد. اين گردنبند را مي توانيد با محصولات چوب در فروشگاه ست کنيد.
--------------------------------------------------------

انگشتر مدرن سنگ باهاماس کشيده R499
30000 تومان
انگشتر مدرن دو حلقه سنگ باهاماس کشيده با روكش آب طلا و رنگ گلد مي باشد. سنگ باهاماس کشيده در دو رنگ سفيد و مشکي با رگه هاي زيبا موجود مي باشد. دو حلقه انگشتر به هم متصل ميباشند. محصولي شيک و ساده براي دختران و بانوان باسليقه مي باشد. کاملا ضد حساسيت و رنگ صد در صد ثابت دارد.
--------------------------------------------------

 

سنجاق سينه دايره مرواريد بژ BR117
40000 تومان
سنجاق سينه روکش نقره دايره اي مرواريد دار با شکوفه هاي متال و نگينهاي زيرکنيا موجود در سه رنگ مرواريد سفيد، مسي و آبي مي باشد. محصول روكش نقره و رنگ سيلور دارد. با رنگ ثابت و بسيار شيک و زيبا مي باشد. مناسب براي روي مانتو پالتو شوميز و کت که ميتواند لباس زيباي شما را از سادگي خارج کند.
-------------------------------------------------

سنجاق سينه دسته گل مرواريد BR124
40000 تومان
سنجاق سينه روکش نقره دسته گل مرواريد مناسب روي شوميزو پالتو و مانتو تابستاني مي باشد. موجود در دو نوع مرواريد سفيد و مرواريدهاي رنگي مي باشد. محصول روكش نقره و رنگ سيلور دارد. با رنگ ثابت و بسيار شيک و زيبا مي باشد. مناسب براي روي مانتو پالتو شوميز و کت که ميتواند لباس زيباي شما را از سادگي خارج کند.
------------------------------------------------------------

سنجاق سينه روکش نقره شاخه رومي BR123
40000 تومان
سنجاق سينه روکش نقره شاخه رومي با سنگ تزئيني سبز و کريستال آبي ميباشد. سنگهاي تزئيني دايره اي سبز رنگ و کريستالهاي ريز آبي دارد. محصول روكش نقره و رنگ سيلور دارد. با رنگ ثابت و بسيار شيک و زيبا مي باشد. مناسب براي روي مانتو پالتو شوميز و کت که ميتواند لباس زيباي شما را از سادگي خارج کند.
-------------------------------------------------------

سنجاق سينه روکش نقره و سنگ طبيعي BR118
40000 تومان
سنجاق سينه روکش نقره و سنگ طبيعي با طرح يرگ و گل و نگين زيرکنيا با مدل Brown Leaf Brooche مي باشد. سنگهاي طبيعي در سه رنگ طوسي، سرمه اي و نارنجي موجود مي باشند. محصول روكش نقره و رنگ سيلور داشته و با رنگ ثابت و بسيار شيک و زيبا مي باشد. مناسب براي روي مانتو پالتو شوميز و کت که ميتواند لباس زيباي شما را از سادگي خارج کند.
---------------------------------------------------------

سنجاق سينه روکش نقره شاخه مرواريد BR125
35000 تومان
سنجاق سينه روکش نقره شاخه درخت با مرواريدهاي درشت و چشم نواز ميباشد. مرواريدهاي درشت به جاي شکوفه هاي درخت دارد. مرواريدها در دو رنگ سفيد و سرمه اي موجود مي باشند. محصول روكش نقره و رنگ سيلور دارد. با رنگ ثابت و بسيار شيک و زيبا مي باشد. مناسب براي روي مانتو پالتو شوميز و کت که ميتواند لباس زيباي شما را از سادگي خارج کند.
-------------------------------------------------------

سنجاق سينه روکش نقره برگ و مرواريد BR122
35000 تومان
سنجاق سينه روکش نقره برگ و مرواريد است. مرواريدهاي درشت در ميان دو برگ دارد. مرواريدها در دو رنگ سفيد و سرمه اي موجود مي باشند. محصول روكش نقره و رنگ سيلور دارد. با رنگ ثابت مي باشد.
---------------------------------------------------------

سنجاق سينه روکش نقره درخت مرواريد
سنجاق سينه روکش نقره درخت مرواريد است. مرواريدهاي درشت در بالاي شاخه هاي درخت دارد. مرواريدها به رنگ سفيد مي باشند. محصول روكش نقره و رنگ سيلور دارد. با رنگ ثابت و بسيار شيک و زيبا مي باشد. مناسب براي روي مانتو پالتو شوميز و کت که ميتواند لباس زيباي شما را از سادگي خارج کند.
-------------------------------------------------------

سنجاق سينه روکش نقره سبد گل BR115
35000 تومان
سنجاق سينه روکش نقره سبد گل با با شکوفه هاي طلايي و نقره اي، سنگهاي طبيعي چند رنگ و پروانه سنگ اپال مي باشد. محصول روكش نقره و رنگ سيلور با رنگ ثابت دارد. بسيار شيک و زيبا مي باشد.
--------------------------------------------------------

سنجاق سينه روکش نقره دسته گل رز BR120
40000 تومان
سنجاق سينه روکش نقره دسته گل رز با سنگ طبيعي سفيد و قرمز مي باشد. محصول روكش نقره و رنگ سيلور دارد. با رنگ ثابت و بسيار شيک و زيبا مي باشد. مناسب براي روي مانتو پالتو شوميز و کت که ميتواند لباس زيباي شما را از سادگي خارج کند.
-------------------------------------------------------

سنجاق سينه روکش نقره برگ مرداب BR119
35000 تومان
سنجاق سينه روکش نقره برگ مرداب با مرواريد درشت مي باشد. مرواريد سفيد و سرمه اي دارد. محصول روكش نقره و رنگ سيلور دارد. با رنگ ثابت و بسيار شيک و زيبا مي باشد. مناسب براي روي مانتو پالتو شوميز و کت که ميتواند لباس زيباي شما را از سادگي خارج کند.
---------------------------------------------------

سنجاق سينه روکش نقره برگ زرد BR121
35000 تومان
سنجاق سينه روکش نقره برگ زرد با سنگ هاي طبيعي چند رنگ ميباشد. محصول روكش نقره و رنگ سيلور دارد. با رنگ ثابت و بسيار شيک و زيبا مي باشد. مناسب براي روي مانتو پالتو شوميز و کت که ميتواند لباس زيباي شما را از سادگي خارج کند.
---------------------------------------------------------

سنجاق سينه روکش نقره کريستال رنگي BR116
35000 تومان
سنجاق سينه روکش نقره کريستالهاي رنگي بر روي مربع سيلور شبکه اي است. کريستالهاي درشت و ريز در چند رنگ متفاوت دارد. محصول روكش نقره و رنگ سيلور دارد. با رنگ ثابت و بسيار شيک و زيبا مي باشد. مناسب براي روي مانتو پالتو شوميز و کت که ميتواند لباس زيباي شما را از سادگي خارج کند.

 

بازگشت به بالا