دوچرخه سواری دختران زیبای عراقی

دختران عراقی در خیابان ابو نواس بغداد دور هم جمع شدند و به دوچرخه سواری پرداختند.

با اینکه قانون زنان و دختران را از دوچرخه سورای منع نمی کند ولی به ندرت زن یا دختری سوار بر دوچرخه می شود. از حدود یک سال پیش مسئولیت شهرداری بغداد را یک زن بر عهده گرفته است. این در حالی است که عراق در جبهه های جنگ نیز صحنه آزادسازی شهرها و روستاهای زیادی از دست گروه تروریستی داعش است.

تصاویر این زنان و دختران زیبای کشور عراق را سوار بر دوچرخه مشاهده می کنید.

از گالری ست و نیم ست دکوریکور دیدن فرمایید.

منبع: تاپ ناز

بازگشت به بالا